பெரியாரை பின்பற்றுவதால் நடிகர் கமலும் ஒரு முட்டாள் என பிஜேபி எச் ராஜா தெரிவித்துள்ளார். ...