சர்ச்சை கருத்து சாய்பல்லவியை கண்டித்த நடிகை !

சாய்பல்லவி சமீபத்தில் தெரிவித்த மத வன்முறை குறித்த கருத்துக்கு பலத்த ஆதரவும், இன்னொருபுறம் எதிர்ப்பும் தெரிக்கப்பட்டு வருகின்றது.