Cooku with Comali, Cooku with Comali 2, Ashwin : குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு பிரபலமானவர் நடிகர் அஸ்வின், தனது வாழ்க்கையில் சந்தித்த துரோகம் குறித்து ஊடகம் ஒன்றிக்கு வழங்கிய செவ்வியில் தெரிவித்துள்ளார்.

Video Attached

Time From 9.08